PLC Mitsubishi

Hiển thị 1–16 của 102 sản phẩm

 • Giá sốc PLC Delta DVP-20PMXem sản phẩm
  PLC Delta DVP-20PM
  Liên hệ

  Bộ lập trình Module PLC Delta DVP-20PM – Dòng PLC chuyên dụng, được ứng dụng để điều khiển chuyển động có độ chính xác cao, kết hợp với Servo điều khiển nhiêu trục, DVP-20PM được thiết kế nổi bật nhất và kinh tế nhất trong các series PLC của Delta.

   

  PLC Delta DVP-20PM

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Mitsubishi FX1N-14MR-001Xem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-14MR-001
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-14MR Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-14MR Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-14MR-001

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DSXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DS
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DS Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-14MR-DS Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-14MR-DS

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/ULXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-14MR-ES/UL Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Mitsubishi FX1N-14MT-001Xem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-14MT-001
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-14MT-001 Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-14MT-001 Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

  PLC Mitsubishi FX1N-14MT-001

  Liên hệ
 • Khuyến mại PLC Mitsubishi FX1N-14MT-DSSXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-14MT-DSS
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-14MT-DSS Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-14MT-DSS Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-14MT-DSS

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Mitsubishi FX1N-14MT-ESS/ULXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-14MT-ESS/UL
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-14MT-ESS/UL Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-14MT-ESS/UL Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-14MT-ESS/UL

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Mitsubishi FX1N-24MR-001Xem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-24MR-001
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MR-001 Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-24MR-001 Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-24MR-001

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Mitsubishi FX1N-24MR-DSXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-24MR-DS
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MR-DS Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-24MR-DS Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-24MR-DS

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/ULXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-24MR-ES/UL Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL

  Liên hệ
 • Khuyến mại PLC Mitsubishi FX1N-24MT-001Xem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-24MT-001
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MT-001 Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-24MT-001 Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-24MT-001

  Liên hệ
 • PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSSXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSS
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSS Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-24MT-DSS Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-24MT-DSS

  Liên hệ
 • Khuyến mại PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/ULXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-24MT-ESS/UL Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Mitsubishi FX1N-40MR-001Xem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-40MR-001
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MR-001 Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm PLC Mitsubishi FX1N-40MR-001 Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-40MR-001

  Liên hệ
 • Khuyến mại PLC Mitsubishi FX1N-40MR-DSXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-40MR-DS
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MR-DS Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-40MR-DS Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-40MR-DS

  Liên hệ
 • Khuyến mại PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/ULXem sản phẩm
  PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/UL
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/UL Sử dụng Nguồn cấp 220V – 50 Hz tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 6 ngõ ra relay. Sản phẩm FX1N-40MR-ES/UL Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trình.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/UL

  Liên hệ