Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gsrvflbhhosting/public_html/laptrinhtudong.com/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/api/api-template.php on line 499

Cảm biến

Hiển thị 12 sản phẩm

 • Giá sốc Cảm biến áp suất Huba ControlXem sản phẩm
  Cảm biến áp suất Huba Control
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến áp suất Huba Control

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến điện dung Hanyoung Tròn 3 dây CUP-18R8NAXem sản phẩm
  Cảm biến điện dung Hanyoung Tròn 3 dây CUP-18R8NA
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến điện dung Hanyoung Tròn 3 dây CUP-18R8NA

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến quang thu phát riêng Hanyoung PLD-R2NXem sản phẩm
  Cảm biến quang thu phát riêng Hanyoung PLD-R2N
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến quang thu phát riêng Hanyoung PLD-R2N

  Liên hệ
 • Cảm biến quang thu phát riêng Hanyoung PN-RO2Xem sản phẩm
  Cảm biến quang thu phát riêng Hanyoung PN-RO2
  Liên hệ

  Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị Bộ cảm biến là thiết bị điện tử giá tốt cam kết hàng chính hãng bảo hành dài lâu. Cảm biến từ vuông AC Hanyoung 2 dây UP-18S8TA là sản phẩm được đánh giá về chất lượng và độ bền cao.

  Cảm biến quang thu phát riêng Hanyoung PN-RO2

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến quang thu phát riêng Hanyoung PR-T10NPXem sản phẩm
  Cảm biến quang thu phát riêng Hanyoung PR-T10NP
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến quang thu phát riêng Hanyoung PR-T10NP

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến Quang thu phát riêng Omron E3Z-T61Xem sản phẩm
  Cảm biến Quang thu phát riêng Omron E3Z-T61
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến Quang thu phát riêng Omron E3Z-T61

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến Quang thu phát riêng Omron E3Z-T81Xem sản phẩm
  Cảm biến Quang thu phát riêng Omron E3Z-T81
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến Quang thu phát riêng Omron E3Z-T81

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến từ tròn AC 2 dây Hanyoung UP12RD-4AAXem sản phẩm
  Cảm biến từ tròn AC 2 dây Hanyoung UP12RD-4AA
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến từ tròn AC 2 dây Hanyoung UP12RD-4AA

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến từ tròn DC 3 dây Hanyoung UP12RD-4NAXem sản phẩm
  Cảm biến từ tròn DC 3 dây Hanyoung UP12RD-4NA
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến từ tròn DC 3 dây Hanyoung UP12RD-4NA

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến từ vuông AC Hanyoung 2 dây UP-18S8TAXem sản phẩm
  Cảm biến từ vuông AC Hanyoung 2 dây UP-18S8TA
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến từ vuông AC Hanyoung 2 dây UP-18S8TA

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến từ vuông DC 2 dây Hanyoung UP18S-5TAXem sản phẩm
  Cảm biến từ vuông DC 2 dây Hanyoung UP18S-5TA
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến từ vuông DC 2 dây Hanyoung UP18S-5TA

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến từ vuông DC 3 dây Hanyoung UP18S-5NAXem sản phẩm
  Cảm biến từ vuông DC 3 dây Hanyoung UP18S-5NA
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến từ vuông DC 3 dây Hanyoung UP18S-5NA

  Liên hệ