PLC Omron

Hiển thị 14 sản phẩm

 • Giá sốc PLC OMRON CPM1A-10CDR-A-V1Xem sản phẩm
  PLC OMRON CPM1A-10CDR-A-V1
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC OMRON CPM1A-10CDR-A-V1 là sản phẩm được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, tốc độ xử lý chương trình nhanh, tích hợp nhiều tính năng quan trọng trong 1 model nhỏ.

   

  PLC OMRON CPM1A-10CDR-A-V1

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC OMRON CPM1A-10CDT-D-V1Xem sản phẩm
  PLC OMRON CPM1A-10CDT-D-V1
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC OMRON CPM1A-10CDT-D-V1 là sản phẩm được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, tốc độ xử lý chương trình nhanh, tích hợp nhiều tính năng quan trọng trong 1 model nhỏ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC OMRON CPM1A-10CDT-D-V1

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC OMRON CPM1A-20CDR-A-V1Xem sản phẩm
  PLC OMRON CPM1A-20CDR-A-V1
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC OMRON CPM1A-20CDR-A-V1 là sản phẩm được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, tốc độ xử lý chương trình nhanh, tích hợp nhiều tính năng quan trọng trong 1 model nhỏ.

   

   

   

   

   

   

  PLC OMRON CPM1A-20CDR-A-V1

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC OMRON CPM1A-20CDT-D-V1Xem sản phẩm
  PLC OMRON CPM1A-20CDT-D-V1
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC OMRON CPM1A-20CDT-D-V1 được thiết kế với kích thước siêu nhỏ, số lượng model tương đối lớn, tốc độ xử lý chương trình nhanh và có khả năng tích hợp nhiều tính năng trong 1 model nhỏ gọn.

   

   

  PLC OMRON CPM1A-20CDT-D-V1

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC OMRON CPM1A-30CDR-A-V1Xem sản phẩm
  PLC OMRON CPM1A-30CDR-A-V1
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC OMRON CPM1A-30CDR-A-V1 là sản phẩm được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, tốc độ xử lý chương trình nhanh, tích hợp nhiều tính năng quan trọng trong 1 model nhỏ.

   

   

   

  PLC OMRON CPM1A-30CDR-A-V1

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC OMRON CPM1A-30CDR-D-V1Xem sản phẩm
  PLC OMRON CPM1A-30CDR-D-V1
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC OMRON CPM1A-30CDR-D-V1 là sản phẩm được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, tốc độ xử lý chương trình nhanh, tích hợp nhiều tính năng quan trọng trong 1 model nhỏ.

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLC OMRON CPM1A-30CDR-D-V1

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC OMRON CPM1A-40CDR-A-V1Xem sản phẩm
  PLC OMRON CPM1A-40CDR-A-V1
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC OMRON CPM1A-40CDR-A-V1 được thiết kế với kích thước siêu nhỏ, số lượng model tương đối lớn, tốc độ xử lý chương trình nhanh và có khả năng tích hợp nhiều tính năng trong 1 model nhỏ gọn.

   

   

   

   

  PLC OMRON CPM1A-40CDR-A-V1

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC OMRON CPM1A-40CDR-D-V1Xem sản phẩm
  PLC OMRON CPM1A-40CDR-D-V1
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC OMRON CPM1A-40CDR-D-V1 được thiết kế với kích thước siêu nhỏ, số lượng model tương đối lớn, tốc độ xử lý chương trình nhanh và có khả năng tích hợp nhiều tính năng trong 1 model nhỏ gọn.

   

   

   

   

   

  PLC OMRON CPM1A-40CDR-D-V1

  Liên hệ
 • Mới PLC Omron SYSMAC CP1L-L10DR-AXem sản phẩm
  PLC Omron SYSMAC CP1L-L10DR-A
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Omron SYSMAC CP1L-L10DR-A là sản phẩm có khả năng tương thích với tất cả các thiết bị khác trong dòng sản phẩm PLC Omron. Ngoài ra sản phẩm CP1L-L10DR-A có 4 đầu vào bộ mã hóa tốc độ cao và 2 đầu ra xung tốc độ cao.

   

   

   

   

   

  PLC Omron SYSMAC CP1L-L10DR-A

  Liên hệ
 • Mới PLC Omron SYSMAC CP1L-L10DT-DXem sản phẩm
  PLC Omron SYSMAC CP1L-L10DT-D
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Omron SYSMAC CP1L-L10DT-D là sản phẩm có khả năng tương thích với tất cả các thiết bị khác trong dòng sản phẩm PLC Omron. Ngoài ra sản phẩm CP1L-L10DT-D có 4 đầu vào bộ mã hóa tốc độ cao và 2 đầu ra xung tốc độ cao.

   

   

   

   

  PLC Omron SYSMAC CP1L-L10DT-D

  Liên hệ
 • Mới PLC Omron SYSMAC CP1L-L14DT-AXem sản phẩm
  PLC Omron SYSMAC CP1L-L14DT-A
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Omron SYSMAC CP1L-L14DT-A là sản phẩm có khả năng tương thích với tất cả các thiết bị khác trong dòng sản phẩm PLC Omron. Ngoài ra sản phẩm CP1L-L14DT-A có 4 đầu vào bộ mã hóa tốc độ cao và 2 đầu ra xung tốc độ cao số lượng ngõ vào ra: 10, 14, 20, 30, 40, 60.

   

   

  PLC Omron SYSMAC CP1L-L14DT-A

  Liên hệ
 • Khuyến mại PLC Omron SYSMAC CP1L-L14DT-DXem sản phẩm
  PLC Omron SYSMAC CP1L-L14DT-D
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Omron SYSMAC CP1L-L14DT-D là sản phẩm có khả năng tương thích với tất cả các thiết bị khác trong dòng sản phẩm PLC Omron. Ngoài ra sản phẩm CP1L-L14DT-D có 4 đầu vào bộ mã hóa tốc độ cao và 2 đầu ra xung tốc độ cao.

   

   

   

   

  PLC Omron SYSMAC CP1L-L14DT-D

  Liên hệ
 • Mới PLC Omron SYSMAC CP1L-L20DR-AXem sản phẩm
  PLC Omron SYSMAC CP1L-L20DR-A
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Omron SYSMAC CP1L-L20DR-A là sản phẩm có khả năng tương thích với tất cả các thiết bị khác trong dòng sản phẩm PLC Omron. Ngoài ra sản phẩm CP1L-L20DR-A có 4 đầu vào bộ mã hóa tốc độ cao và 2 đầu ra xung tốc độ cao.

   

   

   

  PLC Omron SYSMAC CP1L-L20DR-A

  Liên hệ
 • Giá sốc PLC Omron SYSMAC CP1L-L20DR-DXem sản phẩm
  PLC Omron SYSMAC CP1L-L20DR-D
  Liên hệ

  Bộ lập trình PLC Omron SYSMAC CP1L-L20DR-D là sản phẩm có khả năng tương thích với tất cả các thiết bị khác trong dòng sản phẩm PLC Omron. Ngoài ra sản phẩm CP1L-L20DR-D có 4 đầu vào bộ mã hóa tốc độ cao và 2 đầu ra xung tốc độ cao.

   

   

   

   

   

   

   

  PLC Omron SYSMAC CP1L-L20DR-D

  Liên hệ