Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gsrvflbhhosting/public_html/laptrinhtudong.com/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/api/api-template.php on line 499

Bộ nguồn Omron

Hiển thị 15 sản phẩm

 • Giá sốc NGUỒN OMRON 12V S8JC-Z03512CDXem sản phẩm
  NGUỒN OMRON 12V S8JC-Z03512CD
  Liên hệ

  – NGUỒN OMRON 12V S8JC-Z03512CD :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  NGUỒN OMRON 12V S8JC-Z03512CD

  Liên hệ
 • Giá sốc Nguồn OMRON 24V S8FS-C03524JXem sản phẩm
  Nguồn OMRON 24V S8FS-C03524J
  Liên hệ

  – Nguồn OMRON 24V S8FS-C03524J :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  Nguồn OMRON 24V S8FS-C03524J

  Liên hệ
 • Giá sốc Nguồn Omron 24V S8FS-C05024Xem sản phẩm
  Nguồn Omron 24V S8FS-C05024
  Liên hệ

  – Bộ nguồn Omron S82J Series : Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC.
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  Nguồn Omron 24V S8FS-C05024

  Liên hệ
 • Giá sốc Nguồn OMRON 24V S8FS-C05024JXem sản phẩm
  Nguồn OMRON 24V S8FS-C05024J
  Liên hệ

  – Nguồn OMRON 24V S8FS-C05024J :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  Nguồn OMRON 24V S8FS-C05024J

  Liên hệ
 • Giá sốc Xem sản phẩm
  Nguồn Omron 24V S8FS-C10024
  Liên hệ

  – Bộ nguồn Omron S82J Series :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

   

   

   

  Nguồn Omron 24V S8FS-C10024

  Liên hệ
 • Giá sốc Nguồn OMRON 24V S8FS-C10024JXem sản phẩm
  Nguồn OMRON 24V S8FS-C10024J
  Liên hệ

  – Nguồn OMRON 24V S8FS-C10024J :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  Nguồn OMRON 24V S8FS-C10024J

  Liên hệ
 • Giá sốc Nguồn Omron 24V S8FS-C15024Xem sản phẩm
  Nguồn Omron 24V S8FS-C15024
  Liên hệ

  – Bộ nguồn Omron S82J Series :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  Nguồn Omron 24V S8FS-C15024

  Liên hệ
 • Giá sốc Nguồn OMRON 24V S8FS-C15024JXem sản phẩm
  Nguồn OMRON 24V S8FS-C15024J
  Liên hệ

  – Nguồn OMRON 24V S8FS-C15024J :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  Nguồn OMRON 24V S8FS-C15024J

  Liên hệ
 • Giá sốc Xem sản phẩm
  Nguồn OMRON 24V S8FS-C20024J
  Liên hệ

  – Nguồn OMRON 24V S8FS-C20024J :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  Nguồn OMRON 24V S8FS-C20024J

  Liên hệ
 • Giá sốc NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z01524CDXem sản phẩm
  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z01524CD
  Liên hệ

  – NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z01524CD :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z01524CD

  Liên hệ
 • Giá sốc NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z03524CDXem sản phẩm
  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z03524CD
  Liên hệ

  – NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z03524CD :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z03524CD

  Liên hệ
 • Giá sốc NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z05024CDXem sản phẩm
  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z05024CD
  Liên hệ

  – NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z05024CD :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z05024CD

  Liên hệ
 • Giá sốc NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z10024CDXem sản phẩm
  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z10024CD
  Liên hệ

  – NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z10024CD :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z10024CD

  Liên hệ
 • Giá sốc NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z15024CDXem sản phẩm
  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z15024CD
  Liên hệ

  – NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z15024CD :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z15024CD

  Liên hệ
 • Giá sốc NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z35024CDXem sản phẩm
  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z35024CD
  Liên hệ

  – NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z35024CD :Nguồn cấp 100 VAC to 200 VAC, 100 VAC to 240 VAC..
  – Phân phối bộ nguồn Omron phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu công suất nguồn cao
  – Tiêu chuẩn an toàn UL: UL508 (Class 2), No.60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 14 (Class 2), cUR: 60950-1, EN50178 (= VDE0160), EMC: Conforms to EN61204-3 Class A
  – Ứng dụng của bộ nguồn Omron S82J: Cung cấp nguồn một chiều cho các tải tiêu thụ 5V, 12V, 15V, 24V.

  NGUỒN OMRON 24V S8JC-Z35024CD

  Liên hệ