Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gsrvflbhhosting/public_html/laptrinhtudong.com/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/api/api-template.php on line 499

Thiết bị hỗ trợ

Hiển thị 1–16 của 119 sản phẩm

 • Mới Bộ Điều khiển nhiệt đa kênh DTEXem sản phẩm
  Bộ Điều khiển nhiệt đa kênh DTE
  Liên hệ

  Chúng tôi Phân phối các thiết bị Đồng hồ nhiệt chuyên dụng dùng Quạt thông gió trong hệ thống thông gió trung tâm, hệ thống gia nhiệt… Bộ Điều khiển nhiệt đa kênh DTE giá tốt nhất trên Toàn Quốc, Bạn cần hãy liên hệ chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

  Bộ Điều khiển nhiệt đa kênh DTE

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA 24V PMT-24V350W1AKXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA 24V PMT-24V350W1AK
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA 24V PMT-24V350W1AK

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA PMT-12V35W1AAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA PMT-12V35W1AA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA PMT-12V35W1AA

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA 12V PMT-12V50W1AAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA 12V PMT-12V50W1AA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA 12V PMT-12V50W1AA

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA 24V PMC-24V150W1AAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA 24V PMC-24V150W1AA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA 24V PMC-24V150W1AA

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V060W1BAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V060W1BA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V060W1BA

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V120W1AAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V120W1AA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V120W1AA

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V240W1AAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V240W1AA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V240W1AA

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V240W1BAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V240W1BA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA 24V DRP-024V240W1BA

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA 24V PMC-24V075W1AAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA 24V PMC-24V075W1AA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA 24V PMC-24V075W1AA

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA 24V PMT-24V200W1AMXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA 24V PMT-24V200W1AM
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA 24V PMT-24V200W1AM

  Liên hệ
 • BỘ NGUỒN DELTA PMC-24V100W1AAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA PMC-24V100W1AA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA PMC-24V100W1AA

  Liên hệ
 • Giá sốc BỘ NGUỒN DELTA PMT-12V100W1AAXem sản phẩm
  BỘ NGUỒN DELTA PMT-12V100W1AA
  Liên hệ

  Bộ nguồn Delta cung cấp điện áp đầu ra danh định là 4.2V, 5V, 12V, 24V và 48V với công suất từ 15W đến 600W và phạm vi nhiệt độ rộng từ -10 ° C đến + 70 ° C, với ba lựa chọn kết nối linh hoạt:Terminal Block, Front Face và Harness. Các sản phẩm Bộ nguồn Delta hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu và Mỹ RoHS 2011/65 / EU về bảo vệ môi trường.

  BỘ NGUỒN DELTA PMT-12V100W1AA

  Liên hệ
 • Giá sốc Bộ nguồn Meanwell 24vdc NES-25-24Xem sản phẩm
  Bộ nguồn Meanwell 24vdc NES-25-24
  Liên hệ

  Chúng tôi chuyên cung cấp các bộ nguồn của Meanwell, omron, delta… Bộ nguồn Meanwell 24vdc NES-25-24 là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Sản phẩm sử dụng Điện áp ngõ vào : 85~264 VAC ; 120~370 VDC.

   

   

  Bộ nguồn Meanwell 24vdc NES-25-24

  Liên hệ
 • Giá sốc Bộ nguồn tổ ong 24vdc LRS-50-24Xem sản phẩm
  Bộ nguồn tổ ong 24vdc LRS-50-24
  Liên hệ

  Chúng tôi chuyên cung cấp các bộ nguồn của Meanwell, omron, delta… Bộ nguồn tổ ong 24vdc LRS-50-24 là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng. Sản phẩm sử dụng Điện áp ngõ vào : 85~264 VAC ; 120~370 VDC.

  Bộ nguồn tổ ong 24vdc LRS-50-24

  Liên hệ
 • Giá sốc Cảm biến áp suất Huba ControlXem sản phẩm
  Cảm biến áp suất Huba Control
  Liên hệ

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

  Cảm biến áp suất Huba Control

  Liên hệ