Màn hình HMI Omron

Hiển thị 16 sản phẩm

 • Giá sốc HMI Omron NB10W-TW01BXem sản phẩm
  HMI Omron NB10W-TW01B
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NB10W-TW01B có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NB10W-TW01B

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NB3Q-TW00BXem sản phẩm
  HMI Omron NB3Q-TW00B
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NB3Q-TW00B có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NB3Q-TW00B

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NB3Q-TW01BXem sản phẩm
  HMI Omron NB3Q-TW01B
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NB3Q-TW01B có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NB3Q-TW01B

  Liên hệ
 • HMI Omron NB5Q-TW00BXem sản phẩm
  HMI Omron NB5Q-TW00B
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NB5Q-TW00B có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NB5Q-TW00B

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NB5Q-TW01BXem sản phẩm
  HMI Omron NB5Q-TW01B
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NB5Q-TW01B có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NB5Q-TW01B

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NB7W-TW00BXem sản phẩm
  HMI Omron NB7W-TW00B
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NB7W-TW00B có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NB7W-TW00B

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NB7W-TW10BXem sản phẩm
  HMI Omron NB7W-TW10B
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NB7W-TW11B có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NB7W-TW10B

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NS10-TV00B-V2Xem sản phẩm
  HMI Omron NS10-TV00B-V2
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NS10-TV00B-V2 có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NS10-TV00B-V2

  Liên hệ
 • HMI Omron NS12-TS00B-V2Xem sản phẩm
  HMI Omron NS12-TS00B-V2
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NS12-TS00B-V2 có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NS12-TS00B-V2

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NS15-TX01B-V2Xem sản phẩm
  HMI Omron NS15-TX01B-V2
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NS15-TX01B-V2 có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NS15-TX01B-V2

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NS5-MQ10B-V2Xem sản phẩm
  HMI Omron NS5-MQ10B-V2
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NS5-MQ10B-V2 có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NS5-MQ10B-V2

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NS5-SQ10B-ECV2Xem sản phẩm
  HMI Omron NS5-SQ10B-ECV2
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NS5-SQ10B-ECV2 có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NS5-SQ10B-ECV2

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NS8-TV00B-ECV2Xem sản phẩm
  HMI Omron NS8-TV00B-ECV2
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NS8-TV00B-ECV2 có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NS8-TV00B-ECV2

  Liên hệ
 • HMI Omron NT21-ST121B-EXem sản phẩm
  HMI Omron NT21-ST121B-E
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NT21-ST121B-E có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NT21-ST121B-E

  Liên hệ
 • HMI Omron NT31-ST123B-EV3Xem sản phẩm
  HMI Omron NT31-ST123B-EV3
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NT31-ST123B-EV3 có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

   

   

  HMI Omron NT31-ST123B-EV3

  Liên hệ
 • Giá sốc HMI Omron NT631C-ST153B-EV3Xem sản phẩm
  HMI Omron NT631C-ST153B-EV3
  Liên hệ

  Màn hình HMI Omron NT631C-ST153B-EV3 có Tính năng TFT mạnh mẽ, LCD cảm ứng màu cho khả năng hiển thị tuyệt vời và đèn nền LED tuổi thọ cao (50.000 giờ). Kích thước màn hình 3.5” đến 10”.
  * Màn hình TFT, đèn nền LED
  * Góc nhìn rộng
  * Hiển thị hơn 65.000 màu
  * Lưu trữ đến 128 MBs dữ liệu màn hình

  HMI Omron NT631C-ST153B-EV3

  Liên hệ