TIN TỨC CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ BUS SỐ TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN (P.1)

Việc chấp nhận công nghệ bus số như Foundation fieldbus, Profibus-DP hay DeviceNet là bước chuyển mình đáng kể của các hệ thống điều khiển các nhà máy điện truyền thống. Công nghệ Bus số đã được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau trong đó có nhà máy điện, chứng minh rằng công nghệ…

Xem thêm
Công nghệ bus số được sử dụng tối ưu với nhiều điểm. Cả Foundation fieldbus và Profibus cũng được sử dụng nhiều

CÔNG NGHỆ BUS SỐ TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN (P.2)

Một số ưu điểm của công nghệ bus số là giảm kết nối cáp, ống dẫn. Điều này đơn giản hóa đáng kể thiết kế lắp đặt trong hiện trường liên quan. Việc giảm modul I/O có nghĩa là giảm chi phí, chi phí cabin liên quan cũng như dẫn đến giảm các thiết bị…

Xem thêm