AC Servo Motor Delta

Đại lý Servo Driver Delta Trên Toàn Quốc

AC motor driver servo Delta đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau. AC servo Delta là dòng Servo phát triển thừa thưởng bởi công nghệ của Servo Mitsubishi – Nhật bản, với các tính năng dùng điều khiển vị trí, tốc độ, moment,…

Xem thêm